Om LenaBerit


“Jeg tror på at vi som mennesker har retten til at være dem, vi er.  Og at vi opnår de bedste forudsætninger for udviklende relationer og samarbejde, når vi giver andre samme ret.

Når disse to forhold spiller sammen, kan vi i fællesskab løse konflikter og håndtere afmagt og misforståelser, uden at der skabes afstand.

I stedet skabes mulighed for synergi, glædesfyldt samspil og selvværdsstøttende fællesskaber og dynamik.

Det gælder i alle livets relationer. I familien, blandt venner, på arbejdet, i professionelle relationer, hvor der arbejdes med mennesker

Hvorfor er det vigtigt?

Hvis vi spiller godt sammen, styrker vi os selv og andre. Det betyder større trivsel såvel privat som på arbejdspladsen. Og en større følelse af at lykkes 

Mig som menneske 

Jeg hedder Lena Berit Pedersen og jeg har i 20 år arbejdet med at styrke relationer i såvel børnegrupper, personalegrupper og i private familier.

Læs mere herom her  UDDANNELSE OG KURSER

Mit arbejdsliv har bragt mig erfaringer med mange forskellige børn, men har særligt kredset om børn i udsatte positioner og i dag arbejder som selvstændig med at udbrede en neuroaffektiv, mentaliseringsbaseret forståelse som en måde at understøtte inklusionsarbejdet og skabe fællesskaber, der understøtter børns sociale og følelsesmæssige udvikling ud fra deres nærmeste udviklingszone.

 

Med inspiration i det neuroaffektive, kan du se her hvordan jeg arbejder 

Jeg er inspireret af Susan Harts neuroaffektive trekant, men hvor jeg i mit arbejde forholder mig til elementerne udfra en cirkulær forståelse. Jeg kalder det trivselscirklen og illustrerer den sådan her:

Jeg er meget proces- og udviklingsorienteret og jeg vender ofte tingene på hovedet for at afsøge nye muligheder samt at se ting som værende del af en helhed. Jeg faciliterer processer, hvor deltagerne får mulighed for og støttes i at reflektere over såvel egen praksis ift. børnene, som egne styrker og svagheder i samarbejdet med kollegerne. Jeg er særligt optaget af at deltagerne får fokus på egen selvagens og gøres nysgerrige på egen andel, ansvar og muligheder i forskellige dele af praksis.

Min faglige ballast som eksamineret familie- og psykoterapeut har kvalificeret min praksis som konsulent på mange måder, men først og fremmest igennem en øget forståelse af mig selv, mine mønstre og min egen selvagens i forskellige kontekster og roller, hvilket er afgørende for at en dybere forståelse af den neuroaffektive udviklinspsykologiske tilgang og formidling heraf.