Om LenaBerit

Præsentation af mennesket bag LenaBerit

Jeg hedder Lena Berit Pedersen og er kvinden bag virksomheden LenaBerit. Jeg er 42 år og uddannet pædagog i 2001 fra Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium. Mit arbejdsliv har bragt mig erfaringer med mange forskellige børn, men har særligt kredset om børn i udsatte positioner. Først i form af udrednings- og behandlingsarbejde og siden gennem en mere forebyggende funktion som støttepædagog og vejleder indenfor almenmiljøet.

Jeg har 13 års praksiserfaring med børn med særlige behov – de sidste 9 som støttepædagog i daginstitutioner indenfor almenområdet. Min forståelse af inkluderende praksis har udviklet sig løbende gennem min efteruddannelse og diverse kurser.  En proces fra klassisk støttepædagogarbejde over ressource og vejledning til at jeg i dag arbejder som selvstændig med at udbrede en neuroaffektiv, mentaliseringsbaseret forståelse som en måde at understøtte inklusionsarbejdet og skabe fællesskaber, der understøtter børn og unges sociale og følelsesmæssige udvikling ud fra deres nærmeste udviklingszone.

I 2018 blev jeg eksamineret familie-og psykoterapeut efter 4 års studier på Kemplerinstituttet. Denne faglige ballast har kvalificeret min praksis som konsulent på mange måder, men først og fremmest i forståelsen af mig selv og mine mønstre, som er afgørende for at en dybere forståelse af den neuroaffektive udviklinspsykologiske tilgang, så denne tager udgangpunkt i egen selvagens i forskellige kontekster og i forskellige roller.

Min praktisk-pædagogiske erfaring med ”hands on”, koblet med min teoretiske indsigt og erfaring med vejledning, vidensformidling, gruppedynamiske processer og feedback, giver mig en god ballast i tilrettelæggelsen af udviklingsprocesser, der støtter en inkluderende praksis gennem neuroaffektiv pædagogik. 

LenaBerits tilgang til konsulentrollen og procesledelse 

Kendetegnende for mig er at jeg er meget proces- og udviklingsorienteret, jeg trives med at være med der hvor ting sker, både i forhold til nytænkning og løbende opdatering af viden. Jeg er kendt for ”at vende ting på hovedet”, for at afsøge nye muligheder samt at se ting som værende del af en helhed. Jeg lægger vægt på at facilitere processer, hvor deltagerne får mulighed for og støttes i at reflektere over såvel egen praksis ift. børnene og de unge, som egne styrker og svagheder i samarbejdet med kollegerne. Jeg er særligt optaget af at delatgerne får fokus på egen selvagens og gøres nysgerrige på egen andel, ansvar og muligheder i forskellige dele af praksis.

Metodisk er jeg inspireret af flere retninger, men vægter en anerkendende tilgang, som kommer til udtryk i, at jeg opfatter forskellighed som en resource – også i personalegruppen. 

 

Tilrettelæggelse af forløb i et samarbejde med LenaBerit

Mine forløb tilrettelægges ud fra det kendskab jeg får til jer gennem vores indledende samtaler, således at forløbet i størst muligt omfang matcher den målgruppe og den pædagogiske praksis, som er jeres hverdag.