Vejen til et samarbejde

Hvilke udfordringer står I med?

  • I har flere børn, der ikke trives i institutionen og I ønsker at forstå det som gruppe og ikke individuelt.

  • I er meget forskellige som personalegruppe og er uenige om hvordan I bedst støtter børnene og i jeres rolle her. Måske får I ikke talt om dette?

  • I eller dit personale savner fordybelse i praksis, at snakke med hinanden om det der sker men der er aldrig tid i hverdagen eller på p-møderne.

  • I har haft mange afsted på kurser hveri sær men det bliver aldrig rigtig implementeret.

Sådan kan jeg guide jer i jeres proces

Jeg har mødt mange forskellige fagprofessionelle i mange forskellige institutioner, men jeg har aldrig mødt jer og jeg ved, at holdbare løsninger kræver at processer kobles til dem det handler om, hvis det skal opleves meningsfuldt og kunne implementeres i praksis.

Derfor indledes alle forandringsprocesser med et indledende møde, hvor I beskriver jeres problemstillinger og fortæller om jeres ønskede mål med forandringen. På mødet vil jeg give jer mit perspektiv på potentialer og udfordringer samt skitsere jeres proces, så der kan skabes overblik over jeres fælles udviklingsrejse.

Dette møde er altid gratis og kan rekvireres ved at kontakte mig her.

Processen mod et samarbejde

Jeg lægger vægt inddragelse, dialog og meningsfulde udviklingsprocesser og derfor tilrettelægges alt i en dialogisk proces med jer som kunde. Jeg har særligt meget erfaring med og viden om de børn, som oftest kommer i vanskeligheder i en almen daginstitution.

Jeg er ikke for alle og for at få udbytte af min arbejdsmåde og mine kompetencer, fordrer det en vis villighed til at arbejde med sig selv igennem inddragende og selvrefleksive processer i en balance med retten til at sige fra

Om vi er et match afstemmes derfor ved det uforpligtende, indledende møde enten hos jer eller via skype/Teams, hvis der er langt imellem os.

Indledende møde
Fokus er her på jeres ønsker og forventninger, jeres målgruppes forudsætninger matchet med mine input til om jeg kan inspirere jer og hvilke veje jeg ser udfra vores dialog.
Mødet indeholder forventningsafstemning om såvel min arbejdsform, deltagelse, ledelsens rolle, ressourceforbrug og økonomi. Herunder en afklaring af forventninger og parathed til at indgå i relationelle udviklingsforløb med fokus på egen praksis.
Mødet afsluttes med at I ved hvad der skal til for at indlede et samarbejde og hvad der skal være på plads for at jeg kan lave et oplæg til jer.

Ved beslutning om videre samarbejde
Såfremt der er et match og et ønske om at gå videre i samarbejdet, kontakter I kontakter mig og beder mig komme med et oplæg udfra det budget I har og de forventninger og rammer, vi har afstemt på det indledende møde.

Klar til forandring?

Vil du gerne høre mere om hvordan vi sammen skaber en virksom proces hos jer, så kontakt mig for et uforpligtende indledende møde.

Samarbejdspartnere