Relationer kan gå i hårdknude, så der opstår konflikter, som skaber

afstand og ensomhed fremfor kontakt og samhørighed. Både privat

og professionelt.  

 

  

På det pædagogiske felt kan det ende med en dårlig arbejdskultur,

vedvarende irettesættelser, ekskluderende praksis eller udfordrende

samspil i børnegruppen.  

 

Hos børnefamilien kan det betyde magtesløshed hos forældrene

over at familien ikke trives i sin helhed. Selvom man elsker hinanden

og gør det bedste man kan.

 

 

Det er muligt at få styr på, så man sammen kan gå fra konfliktfyldte

relationer til mere glædesfyldt samspil og fællesskaber.

 

Løsningen er gennem nysgerrighed at få et dybt kendskab til sig selv

og  den indvirkning man har på de relationer, man indgår i.

 

“Jeg tror på, at hvis vi kender og accepterer os selv og forstår andre godt nok og samtidig har et fælles udgangspunkt for, hvordan vi vil være sammen, så forebygges langt de fleste konflikter”

Sådan kan jeg hjælpe

Institution

Styrk jeres fælles faglige udgangspunkt og relationer og opnå et solidt, kulturelt fundament, der skaber de udviklingsstøttende samspil, som et kvalitativt dagtilbud er kendetegnet ved.

Familie

Forstå hinanden bedre og skab et familieliv, der bygger på såvel forskellighed som jeres fælles trivsel

Individ

Forstå dig selv og dine reaktioner og stå stærkere i dine relationer

Tusind tak for dit oplæg i går - du gjorde det SÅ GODT!!! God nærværende formidling - flot!!! God ro selv om du havde meget på hjertet - og det nyder jeg jo.... :))

Daværende leder af Støttekorpset i PPR

Hej Lena! Det er så dejligt med dine oplæg, og for mig en fin form, at være med på din rejse! Når du undervejs dele dine oplevelser, overvejelser om det ene eller det andet? SKØNT… Jeg har siden du var her i onsdags talt med flere kolleger og i vores snak har vi kunnet tage udgangspunkt i dit oplæg. Det giver gejst og arbejdsglæde!

Tidligere kollega i PPR/Støtte- og vejlederkorpset

”Vi havde et projekt i vores dagtilbud med overskriften; Pædagogen som Karavanefører – både et projekt rettet mod pædagogisk faglighed og også rettet direkte mod børnenes egen opfattelse. Lena Berit førte os fra de øverste dele af vores hjerne – til ”hands-on” samlinger med vores børn – og fik samtidig fat i vores hjerter. I forholdet til ledelse er det et af tidens mantra, hvordan vi etablerer voksen læring – uden at sende folk ud af huset – det lykkedes rigtig fint her”

 

Pædagogisk leder af dagtilbud i Brøndby Kommune

Vi har i vores bosteder på Sjælland brugt Lena-Berit til at kompetenceudvikle vores medarbejdere i forhold til at arbejde med pædagogik i et neuaffektivt perspektiv. Lena-berit viste sig allerede inden at være dygtig til at lytte ind i vores behov og dygtig til at pege på relevante emner og måder for os og vores proces. Lena-Berit var en formidabel formidler, hun er klar i mælet, har høj energi og en masse passion i hendes måde at undervise på. Hun forstod at gøre kompliceret teori forståeligt for os allesammen, så vi umiddelbart efter kunne gå ud og praktisere. Efterfølgende kunne jeg høre ting i personalegruppen som; ”Så låner jeg lige mit roligere nervesystem til ham” og andre ting i sproget, der bevidner, at Lena-Berits oplæg bliver brugt i praksis. Jeg kan på det varmeste anbefale Lena-Berit som oplægsholder eller konsulent på processer i forhold til at kompetenceudvikle pædagogisk personale.

Brian Frandsen, daværende leder af Bostederne Sjælland, Integrationsnet

"Alle familier burde have en Lena, som de kunne snakke med om deres børns trivsel. I starten troede jeg, at det var mine børn, der skulle have hjælp, men jeg har jo fundet ud af at det handler om os som forældre. Og hvad vi gør. Det har været helt afgørende for mig."

Mor til 3, 31 år om familiebehandling

KONTAKT

Send mig evt. spørgsmål eller bed om en indledende, gratis samtale om mulighederne.

Du kan også booke en indledende samtale her

BOOK TID

6 + 3 =

INFO

LenaBerit

v. Lena Berit Pedersen

Mobil: 40529425

Mail:lena@lenaberit.dk

 

Praksis for terapi, familieforløb, personlig udvikling og supervision

Lyngby Hovedgade 98
2800 Kgs. Lyngby
Hjemmeside: www.familieforståelse.dk