Når vi som mennesker giver plads til os selv og andre, kan trivsel og fællesskaber vokse.

Jeg støtter børnefamilier og fagprofessionelle, der arbejder med børn i at opnå udviklende relationer, hvor børn og voksne føler sig set, hørt og mødt og hvor der er plads til at være sig selv – alt imens andre også er det.

Relationer kan gå i hårdknude, så der opstår konflikter, som skaber afstand og ensomhed fremfor kontakt og samhørighed. Fordi vi misforstår hinanden og ikke ser bag om adfærd i forsøget på at forstå den anden.

Hvad var intentionen, hvad har den anden behov for?
Hvad ønsker de fra mig?

Når vi som mennesker indgår i relationer – både professionelt og i familien, kommer vi i spil med os selv.
Vores følelser, sansninger og tanker om værdier og opdragelse. Vi bliver med andre ord udfordret i det allersværeste. Om vi lykkes eller ikke lykkes i den opgave vi skal løse eller de relationer vi er i.
Om det så er at give vores børn det bedst mulige selvværd med sig og en oplevelse af en familie i trivsel eller det er at skabe rammer og tilbyde samspil, der støtter og udvikler de børn vi har ansvaret for
som fagpersoner.

Det er ikke let.

Afhængigt af hvad vi har med os i rygsækken af ressourcer, viden, selvindsigt og erfaringer med andre mennesker og hvor meget støtte vi har til at håndtere vores vilkår, mestrer vi opgaven så godt vi kan.

Hvis vi ikke har den støtte der skal til, havner vi let i afmagt, frustration, forsvar og i at give andre skylden eller ansvaret. Det sker både i familier og i institutioner blot på forskellige måder.

Uanset bliver børnene taberne.

På det pædagogiske felt kan det betyde en uhensigtsmæssig samarbejdskultur, vedvarende irettesættelser, ekskluderende praksis eller udfordrende samspil i børnegruppen.

Hos børnefamilien kan det betyde magtesløshed hos forældrene over at familien ikke trives i sin helhed. Selvom man elsker hinanden og gør det bedste man kan.

Børnene bliver ofte set som problemet og defineres uden forståelse eller blik for samspillets betydning.

Det sker eks. gennem ord som  ”uopdragne”, ”frække”, “utilpassede”, ”ondskabsfulde”, ”løgnere”, ”umodne”, ”uempatiske”, ”udagerende”, ”umulige” osv.

Vi kan ikke udvikle os i retning af trivsel og selvværd, hvis vi er negativt defineret, i de relationer vi indgår i.

Hverken i familien, i institutionen eller i skolen.

Det har stor betydning. 

Børn skal ses, mødes og forstås igennem at vi hører deres stemme og forstår hvad de søger at udtrykke. Men det er ikke altid, at børns stemme udtrykkes på en måde, som vi voksne umiddelbart forstår. Vi
kan gå forkert af den måde de giver udtryk for deres behov, lige så vel som vi kan af hinandens måde at udtrykke sig på. Vi skal oversætte adfærd og handlinger til intention og behov. Børn har brug for voksne, der er nysgerrige på at forstå dem og deres bevæggrunde for at handle.

Jo større mistrivsel og udfordrende adfærd – jo større behov for at blive forstået uden at blive negativt defineret. Det er muligt sammen at gå fra mistrivsel, konfliktfyldte relationer og udfordrende adfærd imod mere glædesfyldt samspil, forståelse og rummelige fællesskaber, der skaber trivsel.

Løsningen er gennem nysgerrighed at få et dybt kendskab til sig selv og den indvirkning,
vi har på de relationer, vi indgår i og de rammer vi skaber.

Jeg ser det som en forudsætning for, at vi som voksne kan støtte børnene og hinanden i at være gode nok, som vi er og skabe rammer, der giver tryghed og base for udvikling.
Uanset kontekst.

Sådan kan jeg hjælpe

Fagpersoner indenfor relationsarbejde

Styrk dit/ jeres faglige udgangspunkt og selvrefleksion igennem mentaliseringsstøttende sparring og supervision, og stå stærkere i vejen til at skabe udviklingsstøttende samspil og forandring som relationsarbejder.

 

Familierelationer, samspil og dynamik

Forstå hinanden bedre og skab et familieliv, der bygger på såvel forskellighed som jeres fælles trivsel. 

 

 

Personlig udvikling og selvindsigt

Forstå dig selv og dine reaktioner og stå stærkere i dine relationer.
 

 

 

Jeg tror på, at hvis vi kender og accepterer os selv og forstår andre godt nok og samtidig har et fælles udgangspunkt for, hvordan vi vil være sammen, så forebygges langt de fleste konflikter.

Hvad andre siger

“Jeg kontaktede Lena, da jeg i hendes beskrivelse af hendes arbejdsfelt kunne se mange sammenfald til mit eget relationsarbejde med børn og deres familier samt institutionspersonale og lærere.

Til trods for at min supervision hos Lena foregik online og vi aldrig har mødt hinanden face to face, formåede Lena hurtigt at få en god, varm og tryg kontakt. Jeg følte mig mødt og turde åbne op for de personlige udfordringer mit arbejde som terapeut kan medføre.
Lena har en sjælden evne til at tune sig ind på hvor skoen trykker og jeg fik allerede under første metaliseringsstøttende supervision, en bedre forståelse for hvor jeg skal arbejde med min selvagens i forhold til det relationsarbejde jeg dagligt er i.
Jeg kan på det varmeste anbefale Lena Berit som mentaliseringsstøttende supervisor.”
Børnefyssen v. Hannah Harboe

Supervision

“Vi havde et projekt i vores dagtilbud med overskriften; Pædagogen som Karavanefører – både et projekt rettet mod pædagogisk faglighed og også rettet direkte mod børnenes egen opfattelse. Lena Berit førte os fra de øverste dele af vores hjerne – til ”hands-on” samlinger med vores børn – og fik samtidig fat i vores hjerter. I forholdet til ledelse er det et af tidens mantra, hvordan vi etablerer voksen læring – uden at sende folk ud af huset – det lykkedes rigtig fint her.”

Pædagogisk leder af dagtilbud i Brøndby Kommune

Udviklingsforløb for fagpersoner

“Alle familier burde have en Lena, som de kunne snakke med om deres børns trivsel. I starten troede jeg, at det var mine børn, der skulle have hjælp, men jeg har jo fundet ud af at det handler om os som forældre. Og hvad vi gør. Det har været helt afgørende for mig.”

Mor til 3

Familiebehandling

Samarbejdspartnere

Klar til forandring?

Lyder dette som et match og ønsker du videre dialog, så kontakt mig for et uforpligtende indledende møde.