Uddannelse og kurser

UDDANNELSE

Sommer 2019: Afsluttet 1- årigt uddannelsesforløb omkring hesteassisteret terapi- og læring.

Marts 2018: Eksamineret familie- og psykoterapeut fra The Kempler institute of Scandinavia.

April 2017: Bestået 3. år “Familieterapi, rådgivning og behandling”
på Kempler Instituttet.

Forår 2017: DDP (Dyadic Developmental Pschycotherapy) Trin 1 (koblet til Theraplay), Dafna Lender.

Efterår 2016: Theraplay Trin 2, Theraplayinstituttet i Chicago
(afholdt i DK).

Marts 2016: Bestået 2. år “Gruppedynamiske processer” på Kempler Instituttet.

Nov. 2016: Gruppeleder “Forældre på alle strenge” Oplæringsforløb med supervision (docenten.dk).

Forår 2016: Gruppeleder “NUSSA” Oplæringsforløb som træner (docenten.dk).

Marts 2015: Bestået 1. år “Relationskompetence” på Kempler Instituttets 4-årige uddannelse til familie- og psykoterapeut.

Dec. 2014: Del. 2 “Neuroaffektiv psykoterapi – Anden vækstbølge” Susan Hart og Marianne Bentzen.

Maj 2014: Theraplay Trin 1, Theraplayinstituttet i Chicago
(afholdt i DK).

Feb.-maj 2014: Diplommodul ”Neuropsykologi og neuropædagogik”, UCC.

2009-2014: PD i Psykologi, UCC
Moduler:
– Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis, (systemisk og narrativ tilgang)
– Pædagogik ift. udsatte grupper (senere kaldt “Social inklusion”)
– Pædagogisk psykologisk rådgivning og intervention
– Udviklingspsykologi
– Afgangsprojekt psykologi

2013: 1. årig efteruddannelse ”Neuroaffektiv psykoterapi – intervention til nærmeste udviklingszone” Susan Hart og Marianne Bentzen.

Sep-dec. 2013: Diplommodul i ”Konsulentarbejdets metoder” (systemisk og narrativ tilgang).

2000-2001: “Professionella samtal inom skola, vård och omsorg”, Umeå Universitet.

1998-2001: Pædagog fra Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium

KORTERE KURSER

2018: PS-foreningens kursus for professionelle § 54 støttepersoner.

2015: 2 dages konference om “Nye retninger i familieterapi” (docenten.dk).

2014: “Sunshine Circles” v. Cand.Pæd.Psych Marie Olsen-Kludt og Cand.Psych Susan Hart.

2014: “Pinochio, inklusion og børnegrupper” v. Susan Har og Eldbjørd Wedaa (Docenten.dk).

2014: ”Functional Brain Map” v. Jesper Birck (Seminarer.dk).

2013: ”Theraplay-Børne-og familieterapi med basis i neuroaffektiv udviklingspsykologi” v. Dorianne Barslev og Susanne Lundberg (Docenten.dk).

2013: ”Theraplay – nye og effektive veje til inklusion” v. Charlotte Hagmund-Petersen og Marie Olsen-Kludt (Seminarer.dk).

2013: ”Barnets lærende hjerne” (Seminarer.dk).

2013: ”Om omsorgssvigtede og traumatiserede børn” v. Bruce Perry (Seminarer.dk).

2013: “Systemanalyse og Pædagogik” v. Freddy Sahl.

2011: ”Når børn og unge har brug for hjælp – samarbejde der nytter” v. Bente Adolpsen og Bent Hougaard (HTK 3 dage).

2010: ”Fokus på tidlig indsats for gravide og familier med børn 0-3 år – Forebyggende, tværfaglig og tværsektoriel indsats” v. Kari Kíllen, Katrin Bernstad og Susan Hart (3 dage).