Når vi som mennesker er i kontakt med vores sunde vrede og udtrykker den igennem tydelige grænser og personligt ansvar, skaber det ro og givende relationer. 

Jeg støtter voksne i at forstå egne og andres reaktioner og komme i kontakt med deres vrede på en måde, der støtter deres selvbevidsthed, trivsel og selvværd. 

VREDE OG GRÆNSESÆTNING

Mange af os har aldrig lært, hvordan man sætter sunde grænser eller oplevet, at det var trygt (eller tilladt) at blive vred eller bede om det, vi gerne ville have – ærligt og tydeligt.

Den gode nyhed er, at sund grænsesætning og at kunne udtrykke dine behov, er færdigheder. Færdigheder, der kan læres. Det er en af de vigtigste gaver, du kan give dig selv! Fordelene er mange.

 • har du svært ved at sætte grænser?
 • har du svært ved at sige nej?
 • sætter du dig selv til side for at ”bevare den gode stemning”?
 • har du svært ved at mærke, håndtere eller udtrykke din vrede?
 • bider du vreden i dig eller skammer dig over den?
 • bliver du skuffet, frustreret eller såret, men sjældent vred?
 • føler du dig needy eller skamfuld over at udtrykke behov?
 • har svært ved at bede ærligt og direkte om det, du har brug for?
 • er du konfliktsky eller for pleasende?
 • glider du af, udskyder eller ignorerer problemer, der skal tages hånd om?
 • holder du igen med berettiget kritik?
 • tøver du med at give fx medarbejdere feedback på adfærd, der ikke er i orden eller opgaver, der ikke bliver løst godt nok?
 • har du svært ved at styre dit temperament og lader du din vrede gå ud over de forkerte?
 • Har du en aktuel uløst konflikt eller noget der nager eller stresser dig, fordi det er ukommunikeret?

Så er der hjælp at hente.

 

Som certificeret Anger Facilitator hos Pernille Melsted, kan jeg igennem sessioner fysisk eller online hjælpe dig med at få sagt det, der er svært at få sagt, formulere en grænsesætningsbesked og få processeret vrede, skuffelse og frustration på sunde helende måder.

Jeg tilbyder 1:1 samtaler, hvor vi bl.a. kan arbejde med:

Sund vredeshåndtering

Vrede er en sund, naturlig og vigtig følelse. Men ofte er den ude af balance: enten for voldsom eller for undertrykt.

Vi tager vreden ud af skammekrogen og giver den et nyt udtryk.

Grænsesætning

Hvad er grænser og hvordan sætter du dem – uden at blive for rigid eller for eftergivende? Det er lidt af en kunst. Men det kan læres, og det føles stærkt, frit og empowering, når du mestrer det.

Behovsformidling

Hvordan beder du om det, du har brug for – tydeligt, ærligt og direkte. Hvorfor er det så svært, og hvordan bliver det lettere? Det handler om sårbarhed og en bredere forståelse af skam. Det føles livgivende at kunne udtrykke sine behov, ønsker og lyst – frit.

Følelseshåndtering

Hvad gør du, når du bliver trigget, ramt eller følelseskapret? Hvordan kommer du tilbage til dig selv, når du er ”ude af dig selv”? En vigtig del af at være voksen er at kunne processere og regulere sine følelser, håndtere sine egne “overfølsomheder” og få sit nervesystem i ro.

Tydelig kommunikation

Kommunikation er alt. Og alt bliver lettere, når kommunikationen flyder frit mellem mennesker. Det koster – energi, relationer, sjælefred – at gruble, bide ting i sig eller eksplodere. Tydelig kommunikation er en færdighed. Noget vi kan lære.

 

 

Jeg arbejder også med vredeshåndtering og at se bag om og forstå adfærd i mine familie- og forældresamtaler. 

Sådan kan jeg hjælpe

Fagpersoner indenfor relationsarbejde

Styrk dit/ jeres faglige udgangspunkt og få konkrete redskaber til praksis

Styrk din selvrefleksion og faglige stolthed igennem supervision

Familier

Forstå hinanden bedre og få støtte til at skabe et familieliv, der bygger på såvel forskellighed som fælles trivsel.  

Få støtte til hvordan du passer på dit barn og dets selvværd, når det ikke trives i institution eller skole

Personlig udvikling og selvindsigt

Forstå dig selv og dine reaktioner og stå stærkere i dine relationer. 

Få konkret støtte til at sætte grænser og sund vredeshåndtering

 

Forståelse af adfærd

Børn skal ses, mødes og forstås igennem at vi hører deres stemme og forstår hvad de søger at udtrykke. Men det er ikke altid, at børns stemme udtrykkes på en måde, som vi voksne umiddelbart forstår. Vi

kan gå forkert af den måde de giver udtryk for deres behov, lige så vel som vi kan af hinandens måde at udtrykke sig på. Vi skal oversætte adfærd og handlinger til intention og behov. Børn har brug for voksne, der er nysgerrige på at forstå dem og deres bevæggrunde for at handle.

Jo større mistrivsel og udfordrende adfærd – jo større behov for at blive forstået uden at blive negativt defineret. Det er muligt sammen at gå fra mistrivsel, konfliktfyldte relationer og udfordrende adfærd imod mere glædesfyldt samspil, forståelse og rummelige fællesskaber, der skaber trivsel.

Løsningen er gennem nysgerrighed at få et dybt kendskab til sig selv og den indvirkning,
vi har på de relationer, vi indgår i og de rammer vi skaber.

Jeg ser det som en forudsætning for, at vi som voksne kan støtte børnene og hinanden i at være gode nok, som vi er og skabe rammer, der giver tryghed og base for udvikling.
Uanset kontekst.

Jeg tror på, at hvis vi kender og accepterer os selv og forstår

andre godt nok igennem at se bag om adfærd og istedet

møde intention og behov – ja så vokser mennesker og

der skabes trivsel.

Hvad andre siger

“Jeg kontaktede Lena, da jeg i hendes beskrivelse af hendes arbejdsfelt kunne se mange sammenfald til mit eget relationsarbejde med børn og deres familier samt institutionspersonale og lærere.

Til trods for at min supervision hos Lena foregik online og vi aldrig har mødt hinanden face to face, formåede Lena hurtigt at få en god, varm og tryg kontakt. Jeg følte mig mødt og turde åbne op for de personlige udfordringer mit arbejde som terapeut kan medføre.
Lena har en sjælden evne til at tune sig ind på hvor skoen trykker og jeg fik allerede under første metaliseringsstøttende supervision, en bedre forståelse for hvor jeg skal arbejde med min selvagens i forhold til det relationsarbejde jeg dagligt er i.
Jeg kan på det varmeste anbefale Lena Berit som mentaliseringsstøttende supervisor.”
Børnefyssen v. Hannah Harboe

Supervision

“Vi havde et projekt i vores dagtilbud med overskriften; Pædagogen som Karavanefører – både et projekt rettet mod pædagogisk faglighed og også rettet direkte mod børnenes egen opfattelse. Lena Berit førte os fra de øverste dele af vores hjerne – til ”hands-on” samlinger med vores børn – og fik samtidig fat i vores hjerter. I forholdet til ledelse er det et af tidens mantra, hvordan vi etablerer voksen læring – uden at sende folk ud af huset – det lykkedes rigtig fint her.”

Pædagogisk leder af dagtilbud i Brøndby Kommune

Udviklingsforløb for fagpersoner

“Alle familier burde have en Lena, som de kunne snakke med om deres børns trivsel. I starten troede jeg, at det var mine børn, der skulle have hjælp, men jeg har jo fundet ud af at det handler om os som forældre. Og hvad vi gør. Det har været helt afgørende for mig.”

Mor til 3

Familiebehandling

Samarbejdspartnere

Klar til forandring?

Lyder dette som et match og ønsker du videre dialog, så kontakt mig for et uforpligtende indledende møde.