Referencer


Referencer

Høje-Taastrup Kommune

Du har skruet et supergodt forløb sammen til vores hus henover 1/2 år. Nu er det andres tur til få del i den neuroaffektive pædagogik, som du er så god til at videregive. Du får store stjerner herfra.

Susanne Henriksen, Pædagogisk leder Børnehuset Universet, Høje Taastrup Kommune


Brøndby Kommune

”i 2015 havde vi et projekt i vores dagtilbud. Lena Berit førte os fra de øverste dele af vores

hjerne –til ”hands-on” samlinger med vores børn – og fik samtidig fat i vores hjerter.

I forholdet til ledelse er det et af tidens mantra, hvordan vi etablerer voksen læring –

uden at sende folk ud af huset – det lykkedes rigtig fint her.”

Linda Vejlø, Pædagogisk leder Brøndby Kommune


integrationsnet

”Lena Berit var en formidabel formidler, hun er klar i mælet, har høj energi og en masse passion i hendes måde at undervise på. Hun forstod at gøre kompliceret teori forståeligt for os allesammen, så vi umiddelbart efter kunne gå ud og praktisere.

Jeg kan på det varmeste anbefale Lena Berit som oplægsholder eller konsulent på processer i forhold til at kompetenceudvikle pædagogisk personale.”

Brian Frandsen, Pædagogisk leder af bostederne Sjælland

 


 

Eksempler på udviklingsforløb

 

Personalegrupper i daginstitutioner

Gruppe på 15-20 personer i 4 måneder

  • Omdrejningspunkter:
   • kobling af en neuroaffektiv udviklingsforståelse til almene pædagogiske temaer som selvhjulpenhed, social kompetence og børns legeudvikling samt den voksnes rolle heri.
  • Ramme:
   • faglige oplæg, gruppearbejde, plenumdialog, individuelle udviklingsplaner samt løbende opfølgning og refleksion. Processen foregik på personalemøder og personaledag.

 

Gruppe på 10-15 personer i 6 måneder

  • Omdrejningspunkter:
   • kobling af en neuroaffektiv udviklingsforståelse til almene pædagogiske temaer som børns legekompetencer  samt den voksnes rolle heri.
  • Ramme:
   • faglige oplæg, gruppearbejde, plenumdialog, praksisfortællinger og løbende opfølgning og refleksion. Processen foregik på personalemøder og personaledag.

 

Gruppe på 15-20 personer henover 5 måneder – 2 sideløbende processer.

Personalets selvagens/relationskompetence

  • Omdrejningspunkter:
   • den almene pædagogiske praksis koblet til teori om den voksnes rolle som karavanefører og begrebet selvagens
  •  Ramme:
   • Fælleslege i personalegruppen med dialog om oplevelser i processen, kobling til den daglige praksis med børnene samt analyse af egne udfordringer i hverdagen – koblet til begrebet selvagens. Proces foregik på P-møder og personaledage

Praksisforløb med legegrupper i hverdagen

  • Omdrejningspunkter:
   • den almene pædagogiske praksis koblet til neuroaffetkiv teori om den voksnes rolle som karavanefører i børnegrupper
  •  Ramme:
   • legegrupper med børn, videoanalyse af den voksnes rolle, børns reaktioner set ud fra den treenige hjerne samt dialog om den voksnes selvagens Læringsopsamling på refleksionsmøder.

 

Projektansættelse i en integreret daginstitution

 

Gruppe på 20 personer henover 2 1/2 måned

  • Omdrejningspunkter:
   • En neuroaffektiv udviklingsforståelse set i en almenpædagogisk ramme med fokus på den voksnes rolle som karavanefører
  • Ramme:
   • Legegrupper, videoanalyse, teorioplæg, vejledning og refleksion samt læringsopsamling. Processen foregik på personalemøder koblet med en praksisdel for børn og personale, som foregik i hverdagen i vuggestuegrupperne og børnehavegrupperne.

 

Personalegrupper i bosteder for uledsagede flygtninge

 

Samlet gruppe på 8-12 personer fra forskellige bosteder

  • Omdrejningspunkter:
   • En neuroaffektiv udviklingsforståelse koblet til konkrete eksempler på daglige udfordringer og dialog om den voksnes rolle som karavanefører ift. disse unge flygtninge. Særlig opmærksomhed på den treenige hjerne koblet til de unges historik som udgangspunkt for at møde deres behov fremfor den biologiske alder. Kobling til handleplaner for den enkelte udfra nærmeste udviklingszone samt vigtigheden af struktur og tydelighed der udspringer af omsorg og forståelse fremfor rigiditet.
  • Ramme:
   • Teorioplæg, gruppedialog, lege ud fra den treenige hjene samt praksiseksempler koblet til teorien.

 


 

Opfølgende forløb

 

Personalegrupper i daginstitutioner

Gruppe på 10-15 personer i 4 måneder

  • Omdrejningspunkter:
   • Kropssansningsfornemmelser, mimik og følelser. Koblet til neuroaffektiv teori, karavaneførerrollen, de voksnes selvagens  og børnenes behov.
  • Ramme:
   • Praksisforløb med udgangspunkt i mentaliseringsstøttende legegrupper (selvregulering og social -og følelsesmæssig udvikling) inspireret af  NUSSA samt vejledning udfra analyse af personalets optagelser.

 


Personalegrupper i bosteder for uledsagede flygtninge

Samlet gruppe på 8-12 personer fra forskellige bosteder

  • Omdrejningspunkter:
   • Yderligere teoretisk fordybelse gennem konkretisering af makro- og mikroregulering og frontallapkorset for at skabe ro, den voksnes rolle som karavanefører med det assymmetriske ansvar samt kobling til konkrete praksisudfordringer.
  • Ramme:
   • Teorioplæg med plenumdialog, konkrete praksiseksempler samt praksisøvelser koblet til de neuroaffektive kompasser.