Vejledning og sparring


Pædagogisk vejledning og faglig sparring 


Vejledning

Jeg tilbyder vejledning og sparring indenfor almenområdet med særligt fokus på pædagogisk udfordrende relationer og reaktioner. Mit fokus er, hvordan en konkret praksis eller udfordring (eksempelvis i form af en fortælling, en iagttagelse eller en filmet aktivitet) kan undersøges, analyseres og håndteres ud fra en neuroaffektiv forståelse, men med pædagogens briller på praksis i et alment daginstitutionsmiljø og de muligheder, der ligger heri. Jeg arbejder udfra en mentaliserende forståelse, hvor det at blive set, hørt og forstået i det svære selv, er vigtigt for at vi som fagpersoner kan leve os ind og og søge at forstå andre. Derfor har jeg i vejledningen fokus på at lytte, møde og forstå den konkrete fagperson i den konkrete situation, inden jeg giver sparring og udfordring på den pædagogiske del og udfordrer perspektivet og de andres oplevelse af situationen. I kan læse mere om min forståelse af mentalisering her. Priser for vejledning og forløb kan findes her.

 

Supervision

Jeg tilbyder supervision for såvel enkelte personer som grupper omkring pædagogfaglige problemstillinger og med udgangspunkt i en relationel forståelse af praksis og udfordringer. Jeg er som supervisor optaget af det der sker her og nu, de følelser, der er på spil og hvad udfordringen gør ved de involverede. Med henblik på at støtte medarbejdernes indsigt i egne reaktioner og forståelse, og betydningen heraf for det der opstår i den pædagogiske praksis. Supervisionen omhandler ikke private emner, men derimod personlige oplevelser af hvad der sker i praksis og hvad der er på spil.

 

Forløb omkring faglig sparring udfra en mentaliserende tilgang

Jeg tilbyder forløb for personalegruppen, hvor målet er at skabe en mentaliseringsbaseret personalekultur, som børnene kan spejle sig i. En kultur der bygger på først at se, møde og lytte til hinanden og herefter at udfordre hinanden igennem nysgerrighed, faglige indsigter og forståelse af børn og andre involverede og deres bevæggrund for at reagere som de gør. I kan læse mere omkring et sådant læringsforløb her.