Vejledning og sparring

Pædagogisk vejledning og sparring ud fra en neuroaffektiv forståelse


 

Med udgangspunkt i min erfaring fra socialpædagogisk behandlingsarbejde og årene som

støttepædagog og vejleder i daginstitutionsregi, tilbyder jeg sparring og vejledning indenfor

almenområdet. 

Fokus er, hvordan en konkret praksis eller udfordring (eksempelvis i form af en fortælling eller

iagttagelse) kan undersøges, analyseres og håndteres ud fra en neuroaffektiv forståelse, men 

med pædagogens briller på praksis i et alment daginstitutionsmiljø og de muligheder, der ligger heri.