Teoretisk inspiration

Mine inspirationskilderForfattere             Links                                Bøger

Susan Hart                                 www.neuroaffect.dk                                    “Betydningen af samhørighed”

Daniel Stern                               www.EVA.dk                                               “Neuroaffektiv psykoterapi med børn”

Bjørg Kjær                                  www.legetek.dk                                          “Børn i gode hænder”

Kari Killén                                   www.blivklog.dk                                          “Inkluderende pædagogik”

Bruce Perry                                —-                                                               “Relationspsykologi – i praksis”

Karsten Hundeide                      —-                                                               “Barnets lærende hjerne”

Berit Bae                                    —-                                                               “Inklusionens pædagogik”

—-                                              —-                                                               “Relations- og ressourceorienteret

—-                                              —-                                                                pædagogik- ICDP”

—-                                              —-                                                               “Inklusion så det batter”

—-                                              —-                                                               “Mor og barn i ingenmandsland”

—-                                              —-                                                               “Omsorgssvigt er alles ansvar”

—-                                              —-                                                               “Inklusion når det lykkes”