Workshop om de voksnes rolle, position og ansvar som karavanefører for børnegruppen


Strukturerede børnefællesskaber

Som del af mine forløb kan indgå workshops , der støtter og inspirerer de voksnes ansvar og lederskab i forskelllige strukturerede fællesskaber herunder legegrupper, samlinger og andre voksenstyrede aktiviteter. Workshoppen henter inspiration fra principper fra Sunshine Circles og  NUSSA – krydret det med input omkring den voksnes ansvar,  selvregulering, gruppedynamik og nysgerrighed på børnenes intentioner.

Her kan I til inspiration se en video om Sunshine Circles

I kan læse mere om hvorfor jeg er konstruktivt kritisk overfor fri leg og hvordan jeg arbejder med at inspirere voksenroller i børnefællesskaber på min blog.

I kan læse mere om mine forløb her.

I kan læse mere om hvordan jeg arbjeder og hvad min baggrund er her.