Referencer


Referencer

Høje-Taastrup Kommune

Brøndby Kommune

integrationsnet

Pædagogisk Vikar Bureau (PVB)

Roskilde Kommune

Københavns Kommune

Pareta


Udviklingsforløb

Personalegrupper i daginstitutioner

Gruppe på 15 medarbejdere i 4 måneder

  • Omdrejningspunkter:
   • kobling af en neuroaffektiv udviklingsforståelse til almene pædagogiske temaer som selvhjulpenhed, social kompetence og børns legeudvikling samt den voksnes rolle heri.
  • Ramme:
   • faglige oplæg, gruppearbejde, plenumdialog, individuelle udviklingsplaner samt løbende opfølgning og refleksion. Processen foregik på personalemøder og personaledag.

Gruppe på 12 medarbejdere i 6 måneder

  • Omdrejningspunkter:
   • kobling af en neuroaffektiv udviklingsforståelse til almene pædagogiske temaer som børns legekompetencer  samt den voksnes rolle heri.
  • Ramme:
   • faglige oplæg, gruppearbejde, plenumdialog, praksisfortællinger og løbende opfølgning og refleksion. Processen foregik på personalemøder og personaledag.

Gruppe på 16 medarbejdere henover 5 måneder – 2 sideløbende processer.

Personalets selvagens/relationskompetence

  • Omdrejningspunkter:
   • den almene pædagogiske praksis koblet til teori om den voksnes rolle som karavanefører og begrebet selvagens
  •  Ramme:
   • Fælleslege i personalegruppen med dialog om oplevelser i processen, kobling til den daglige praksis med børnene samt analyse af egne udfordringer i hverdagen – koblet til begrebet selvagens. Proces foregik på P-møder og personaledage

Praksisforløb med legegrupper i hverdagen

  • Omdrejningspunkter:
   • den almene pædagogiske praksis koblet til neuroaffetkiv teori om den voksnes rolle som karavanefører i børnegrupper
  •  Ramme:
   • legegrupper med børn, videoanalyse af den voksnes rolle, børns reaktioner set ud fra den treenige hjerne samt dialog om den voksnes selvagens. Læringsopsamling på refleksionsmøder.

Gruppe på 13 medarbejdere henover 4 måneder

  • Omdrejningspunkter:
   • Kropssansningsfornemmelser, mimik og følelser. Koblet til neuroaffektiv teori, karavaneførerrollen, de voksnes selvagens  og børnenes behov.
  • Ramme:
   • Praksisforløb med udgangspunkt i mentaliseringsstøttende legegrupper (selvregulering og social -og følelsesmæssig udvikling) inspireret af  NUSSA samt vejledning udfra analyse af personalets optagelser.

Gruppe på 20 medarbejdere henover 2 1/2 måned med legegrupper på hver stue

  • Omdrejningspunkter:
   • En neuroaffektiv udviklingsforståelse set i en almenpædagogisk ramme med fokus på den voksnes rolle som karavanefører
  • Ramme:
   • Legegrupper, videoanalyse, teorioplæg, vejledning og refleksion samt læringsopsamling. Processen foregik på personalemøder koblet med en praksisdel for børn og personale, som foregik i hverdagen i vuggestuegrupperne og børnehavegrupperne.

Personalegrupper i fritids- og ungdomsklubber

Samlet gruppe på 25 medarbejdere fra forskellige afdelinger af fritids- og ungdomsklub i et forløb henover et år

Neuroaffektiv pædagogik i arbejdet med børn og unge

  • Omdrejningspunkter:
   • En neuroaffektiv udviklingsforståelse med fokus på den treenige hjerne og betydningen af den sociale og følelsesmæssige udvikling for den pædagogiske praksis med børn og unge i klubregi.  Koblet til konkrete eksempler på daglige udfordringer og dialog om den voksnes rolle som karavanefører ift. disse børn og unge for at støtte deres udvikling udfra den nærmeste udviklingszone. Betydingen af personalets mentaliserende tilgang for at støtte mentalisering hos børnene og de unge. Anvendelse af udviklingsplaner for medarbejderne som værktøj til at implementere denne forståelse i praksis.
  • Ramme:
   • Teorioplæg, gruppearbejde og plenumdialog, lege ud fra den treenige hjerne samt praksiseksempler koblet til teorien.

Forløb omkring faglig sparring henover 3/4 år

  • Omdrejningspunkter:
   • Struktureret faglig sparring imellem kolleger udfra en mentaliserende tilgang med fokus på betydningen af følelsesmæssig intelligens i personalegruppen. Konkrete øvelser i at arbejde mentaliserende i forbindelse med faglig sparring, arbejde med at øve sig, anvendelse af udviklingsplan som redskab til at følge og samle op på de enkelte gruppers sparringskultur og hvad de skal have (endnu mere) fokus på fremadrettet for at skabe en sparringskultur, hvor de mentaliserer hinanden via deres forholdemåde.
  •  Ramme
   • Teoretisk oplæg med ramme for forløbet og fokus på mentalisering i personalegruppen, månedlige faglige sparringer i små grupper med deltagelse af tovholder for processen i indledende fase, opsamling og feedback på udviklingspunkter i gruppen undervejs, opsamling på processen og fokus på videre konsolidering

Personalegrupper i bosteder for uledsagede flygtninge

Samlet gruppe på 8-12 medarbejdere fra forskellige bosteder

  • Omdrejningspunkter:
   • En neuroaffektiv udviklingsforståelse koblet til konkrete eksempler på daglige udfordringer og dialog om den voksnes rolle som karavanefører ift. disse unge flygtninge. Særlig opmærksomhed på den treenige hjerne koblet til de unges historik som udgangspunkt for at møde deres behov fremfor den biologiske alder. Kobling til handleplaner for den enkelte udfra nærmeste udviklingszone samt vigtigheden af struktur og tydelighed der udspringer af omsorg og forståelse fremfor rigiditet.
  • Ramme:
   • Teorioplæg, gruppedialog, lege ud fra den treenige hjene samt praksiseksempler koblet til teorien.

Samlet gruppe på 8-12 personer fra forskellige bosteder

  • Omdrejningspunkter:
   • Yderligere teoretisk fordybelse gennem konkretisering af makro- og mikroregulering og frontallapkorset for at skabe ro, den voksnes rolle som karavanefører med det assymmetriske ansvar samt kobling til konkrete praksisudfordringer.
  • Ramme:
   • Teorioplæg med plenumdialog, konkrete praksiseksempler samt praksisøvelser koblet til de neuroaffektive kompasser.