Ramme for praksisforløb med børnegruppe og voksne

Ramme for praksisforløb

Praksisforløbet tager udgangspunkt i inspiration fra Theraplay og Sunshine Circles. Gennem rollen som karavanefører (voksen der indtager ledende rolle udfra bevidste pædagogiske og psykologiske overvejelser) viser jeg, hvordan I med udgangspunkt i en neuroaffektiv forståelse kan skabe gruppefællesskaber, der understøtter børnenes sociale- og følelsesmæssige udvikling. Forløbet består af sange, lege og danse, der kobles til den tre-enige hjerne og styrker synkronisering, afstemning og kontakt samt impulshæmning, symbolisering og fortælling – afhængigt af børnegruppens forudsætninger.

 

Konkret består forløbet af følgende (med mulighed for individuelle afvigelser)

  • indledende planlægningsmøde med deltagelse af leder og medarbejderrepræsentanter, hvor vi gennemgår teorien bag, rammerne for forløbet samt min rolle og afstemmer forventninger til de voksne, som deltager.
  • indledende møder med de voksne, som skal deltage i praksis med børnene – hver stue/gruppe for sig for at tilpasse den konkrete børnegruppe
  • legegruppe hos jer med voksne og børn 3 x 45 minutter til hver gruppe
  • midtvejsevaluering, justering og spørgsmål med hver gruppe og hvis muligt også en opsamling fælles midtvejs
  • 3 gange legegruppe hos jer med hver gruppe
  • evaluering af hele forløbet og refleksion over centrale læringspointer samt feedback på processen – optimalt med hver gruppe og en fælles opsamling til sidst