Rammen for læringsforløb

Rammen for mine læringsforløb

Jeg udarbejder og faciliterer særligt tilrettelagte læringsforløb udfra en neuroaffektiv forståelse af pædagogiske kontekster og med udgangspunkt i jeres konkrete målgruppe.

Forløb, vilkår og pris vil afhænge af den konkrete proces, jeres behov og min rolle i forløbet. Jeg laver både undervisningsoplæg som står alene, men også procesforløb tæt på praksis, hvor jeg er deltagende som rollemodel, og hvor jeg vejleder og laver videoanalyse af praksis

Ud fra indledende møde, laver jeg et oplæg til processen indeholdende min rolle, ressourceforbrug, metoder og pris. Det kunne eks. over flere gange indeholde

  • Indledende og opfølgende oplæg (se eksempel på indhold her)
  • Dialog og grupperefleksion
  • Lege, aktiviteter og rollespil som eksemplificerer teorien
  • Cases fra praksis
  • Individuelle og fælles fokuspunkter for personalet
  • Opfølgning og dialog
  • Feedback og evaluering af forløb