Praksisforløb med børnegruppe og voksne

Praksisforløb omkring ledelse af børnegrupper

 

Forløbet tager udgangspunkt i inspiration fra Theraplay, Sunshine Circles og egne praksiserfaringer som støttepædagog. Gennem rollen som karavanefører (voksen der indtager ledende rolle udfra bevidste pædagogiske og psykologiske overvejelser) viser jeg, hvordan I med udgangspunkt i en neuroaffektiv forståelse kan skabe gruppefællesskaber, der understøtter børnenes sociale- og følelsesmæssige udvikling. Forløbet består af sange, lege og danse, der kobles til den tre-enige hjerne og styrker synkronisering, afstemning og kontakt samt impulshæmning, symbolisering og fortælling – afhængigt af børnegruppens forudsætninger.

 

Konkret består forløbet af følgende (med mulighed for individuelle afvigelser)

  • indledende planlægningsmøde, hvor vi gennemgår teorien bag, rammerne for forløbet samt min rolle og afstemmer forventinger til de voksne, som deltager.
  • legegruppe hos jer med voksne og børn 3 x 45 minutter
  • midtvejsevaluering, justering og spørgsmål
  • 3 gange legegruppe hos jer
  • evaluering af hele forløbet og refleksion over centrale læringspointer samt feedback på processen