Læringsforløb med udgangspunkt i en neuroaffektiv pædagogik


Procesledelse af læringsforløb

Jeg udarbejder og faciliterer særligt tilrettelagte læringsforløb udfra en neuroaffektiv forståelse af pædagogiske kontekster

Forløb, vilkår og pris vil afhænge af den konkrete proces, jeres behov og min rolle i forløbet. Jeg laver både undervisningsoplæg som står alene, men også procesforløb tæt på praksis, hvor jeg er deltagende som rollemodel, og hvor jeg vejleder og laver videoanalyse af praksis

Ud fra indledende møde, laver jeg et oplæg til processen indeholdende min rolle, ressourceforbrug, metoder og pris. Det kunne eks. over flere gange indeholde

  • Indledende og opfølgende oplæg (se eksempel på indhold her)
  • Dialog og grupperefleksion
  • Lege, aktiviteter og rollespil som eksemplificerer teorien
  • Cases fra praksis
  • Individuelle og fælles fokuspunkter for personalet
  • Opfølgning og dialog
  • Feedback og evaluering af forløb.

 

 

Læringsforløb for daginstitutionspersonale

Vi fordyber os i hvordan en neuroaffektiv forståelse kan understøtte en inkluderende pædagogisk praksis og hvordan I konkret vil kunne bruge denne indsigt til at skabe de bedste rammer for børnenes sociale og følelsesmæssige udvikling

 

Læringsforløb for vejledere, ressource- og støttepædagoger

Her kobles den neuroaffektive forståelse til det at arbejde gennem andre via vejledning og hvad det er vigtigt at have fokus på set i relation til begreber som mentalisering og selvagens

Læringsforløb for personale, som arbejder med flygtninge