Oplæg om inklusion og de voksnes roller i forskellige børnefællesskaber

Oplæg om inklusion og de voksnes roller i forskellige fællesskaber

I dette oplæg har vi fokus på følgende:

 “Hvordan kan vi understøtte en inkluderende pædagogisk praksis gennem fokus på de voksnes roller, rammesætning og deltagelse i fællesskaberne?”

Dette oplæg er for jer, der vil inspireres gennem en almenpædagogisk funderet tilgang til det at lede legegrupper eller samling. Vi kommer omkring disse emner:

  • Hvilke elementer kan vi som pædagoger med fordel have fokus på for at matche børnenes nærmeste udviklingszone
  • Hvilke roller kan de voksne indtage
  • Hvordan kan vi forstå struktur og styring som ledelse uden kontrol og adfærdskorrigering, så vi understøtter selvværd og en anerkendende kultur

Inspiration 

Jeg tager udgangspunkt i såvel Susan Hart som Carsten Pedersen, Bjørg Kjær, Kari Kíllen, Kirsten Elisa Petersen, Bente Jensen og Dina Dot Dalsgaard Andersen

Rammen for oplægget

Jeg kobler løbende til jeres daglige praksis og til de temaer og dilemmaer, som I oplever. Herved får vi fat i, hvordan den viden og inspiration jeg kommer med, kan understøtte en inkluderende praksis hos jer og minimere de ekskluderende faktorer således at dilemmaer bevidstgøres og håndteres kvalificeret gennem faglig refleksion.

 

Oplægget kan laves som

1,5 times foredrag med en kort pause

2½ timers oplæg og dialog inkl. pause eller som en 1/2 dag

Eller det kan udvides som rammen for et personalemøde, en halv p-dag (3-4 timer) elle hel p-dag (6-7 timer) med gruppeprocesser indlagt.
Kontakt mig her for mere info eller spørgsmål. eller ring til mig på 40529425.