Oplæg og workshops


Oplæg, workshop og pædagogisk dag

Min vision er at inspirere til øget optagethed af den relationelle kvalitet i pædagogikken samt invitere til at I som fagpersonale vender blikket indad og får øget indsigt i egne reaktioner i samspil med såvel børn som kolleger.

Jeg tilbyder enkeltstående oplæg samt oplæg som del af pædagogisk dag udfra forskellige temaer og ud fra jeres ønsker. Alle med udgangspunkt i min begejstring for nysgerrighed, ikke-ekskluderende læringsmiljøer og en relationel forståelse af pædagogiske udfordringer.

Oplæg

Mine oplæg er rettet enten mod børnegruppen eller personalegruppen

Børnegruppen

Her er omdrejningspunktet hvordan vi kan forstå børnenes rekationer, intentioner og adfærd. Jeg tager udgangspunkt i begreber som inklusion, fællesskaber, udviklingsstøttende samspil, neuroaffektiv pædagogik samt mentalisering.

Eksempler på temaer:

  • ”Neuroaffektiv pædagogik – en vej til inkluderende pædagogisk praksis”
  • “At støtte børns sociale- og følelsesmæssige udvikling igennem børnegruppeledelse og mentaliseringsstøttende interventioner
  • “Inkluderende pædagogisk praksis – gennem fokus på de voksnes roller, rammesætning og deltagelse i fællesskaberne”

Personalegruppen

Her er fokus på personalesamarbejde, faglig sparring og egen selvagens. Jeg tager udgangpunkt i begreber som mentalisering, selvagens,

  • “Udvikling af mentaliseringskompetence som omdrejningspunkt for den pædagogiske praksis- det går igennem de voksne”
  • Mentaliseringsbaseret faglig sparring – inspiration og øvelser

Pædagogisk dag

Jeg tilbyder to former for pædagogisk dag – en der retter sig mod børnene og den pædgogiske praksis samt en der retter sig imod personalegruppen, samarbejde og hvordan vi støtter hinandens faglighed og selvrefleksion.

Børnene

  • “Neuroaffektiv pædagogik koblet til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan og børns sociale og følelsesmæssige udvikling”
  • Neuroaffektiv pædagogik – at matche børnenes nærmeste udviklingszone, hvorfor og hvordan

Personalet

  • Mentaliseringsbaseret faglig sparring – hvorfor og hvordan samt praksisøvelser, dialog og opsamling
  • Samarbejde og trivsel i personalegruppen igennem leg, glæde og mentaliseringsbaserede øvelser og dialog

Herudover tilrettelægger jeg særlige oplæg ud fra jeres konkrete ønsker og behov. I kan kontakte mig for en uforpligtende snak her.

I kan læse mere om hvilke teoretiske kilder jeg er inspireret af her.