Om mig


Lidt om mig

Jeg hedder Lena, er 42 år og uddannet pædagog i 2001 fra Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium. Mit arbejdsliv har bragt mig erfaringer med mange forskellige børn, men har særligt kredset om børn i udsatte positioner. Først i form af udrednings- og behandlingsarbejde og siden gennem en mere forebyggende funktion som støttepædagog og vejleder indenfor almenmiljøet. Jeg har 13 års praksiserfaring med børn med særlige behov – de sidste 9 som støttepædagog i daginstitutioner indenfor almenområdet. Min forståelse af inkluderende praksis har udviklet sig løbende gennem min efteruddannelse og diverse kurser.  En proces fra klassisk støttepædagogarbejde over ressource og vejledning til at jeg i dag arbejder som selvstændig med at udbrede en neuroaffektiv forståelse som en måde at understøtte inklusion ved at koble special- og almenpædagogik indenfor daginstitutions- og skoleverdenen. 

Min praktisk-pædagogiske erfaring med ”hands on”, koblet med min teoretiske indsigt og erfaring med vejledning, vidensformidling og feedback, giver mig en god ballast i tilrettelæggelsen af udviklingsprocesser, der støtter en inkluderende praksis gennem neuroaffektiv pædagogik.

Hvordan går jeg til opgaven

Kendetegnende for mig er at jeg er meget proces- og udviklingsorienteret, jeg trives med at være med der hvor ting sker, både i forhold til nytænkning

og løbende opdatering af viden. Jeg er kendt for ”at vende ting på hovedet” for at afsøge nye muligheder samt at se ting som værende del af en helhed. 

Metodisk er jeg inspireret af flere retninger, men vægter en anerkendende tilgang, som kommer til udtryk i, at jeg opfatter forskellighed som en resource
– også i personalegruppen. 
Mine forløb tilrettelægges ud fra det kendskab jeg får til jer gennem vores indledende samtaler. 
 

Særligt i 2017

 

Jeg er særligt optaget af følgende processer:

 

Udbredelse af metodiske redskaber som udspringer af en neuroaffektiv udviklingsforståelse:

Praksisforløb til at udbrede metoder, der udspriner af den neuroaffektive udviklingsforståelse – hvordan kan vi gennem denne bygge bro mellem teori og praksis samt special- og almenområdet, så det giver mening, understøtter trivsel og inklusion og derved får betydning ude i daginstitutionerne og skolerne. Konkret bruger jeg tid på legegruppeforløb, vejledning, NUSSA legegrupper gennem forløb som NUSSA-træner samt Sunshine Circles inspirerede forløb.

 

Forældretræningsforløb udfra en neuroaffektiv udviklingsforståelse:

I forbindelse med oplæring i træningsmaterialet “Forældre på alle strenge” arbejder jeg på at komme i gang med træningsforløb for forældre (se mere her). 

 

Træningssamtaler som del af Kempleruddannelse:

Herudover er jeg optaget af min uddannelse til familie- og psykoterapeut, hvor vi nu på 4. år skriver speciale og skal inddrage praksisforløb som del heraf. Jeg er i fuld gang med et familieforløb og tilbyder derudover terapeutiske samtaler til nedsat timepris. Det kan I læse mere om her.

Jeg modtager løbende supervision på mit arbejde ligesom jeg selv har gået i terapi både selvvalgt og indlagt i uddannelsen.