Institutioner


Med gode relationer kan vi opnå langt mere professionelt.  Vi bliver mere rummelige og klare vores opgaver bedre, fordi vi i vores fælleskaber og samspil støtter hiananden. Vi får en bedre forståelse af børnenes behov og adfærd  samt hvad der kan ligge bag og kan støtte deres udvikling endnu mere. Når relationer og samspil ikke er anerkendende, opstår afstand, problemer og følelsen af ikke at være god nok som man er – både som barn og voksen.

Er I meget forskellige i jeres institution?

Er I udfordret af bestemte børn, som slår sig på fællesskaberne, trækker sig eller ryger i konstant konflikt eller afvisning fra de andre børn?

Har I en gruppe børn, som I har svært ved at rumme?  

Og savner I en fælles retning for, hvordan I kan håndtere børn, som I er udfordret af på forskellig vis – udover at sende dem til udredning?

 På alle arbejdspladser – og i særdeleshed hvor der arbejdes med mennesker – kan der opstå uhensigtsmæssige samspil, der ikke fordrer mål og udvikling. Dette både imellem kolleger, mellem børn og i børnegruppen. 

 

Jeg tror på at hvis vi kender os selv og forstår andre godt nok og har et fælles udgangspunkt for hvordan vi vil være sammen, så forebygges og løses de fleste konflikter på en måde, hvorved der skabes kontakt og samhørighed.”

Det er muligt at få styr på, så man sammen kan gå fra konfliktfyldte relationer til større grad glædesfyldte og udviklende fællesskaber.

Løsningen er at forstå sig selv og sine reaktioner i samspil med andre såvel børn som voksne og ikke mindst være nysgerrig på de mennesker man omgås og deres intentioner og behov. 

Sådan kan jeg guide jer i jeres proces

 udfraelatioJeg har mødt mange forskellige fagprofessionelle i mange forskellige institutioner, men jeg har aldrig mødt jer og jeg ved, at løsninger og processer bedst kobles til dem det handler om, hvis det skal opleves meningsfuldt i praksis.

Derfor indledes alle forandringsprocesser med et indledende  møde, hvor I beskriver jeres problemstillinger og fortæller om jeres ønskede mål med forandringen. På mødet vil jeg give jer min vejledning til potentialer og udfordringer samt skitsere jeres proces, så der kan skabes overblik over jeres fælles udviklingsrejse.

Dette møde er altid gratis og kan rekvireres ved at kontakte mig lige her Kontakt mig

Procesformen

Udvikling af relationer og selvkendskab kræver proces. Derfor vil I opleve, at jeg anser proces som en værdi i sig selv, når vi ønsket er at forandre noget – hvad enten det er i det direkte relationelle samspil eller fagkulturer og pædagogisk praksis.

Jeg tilbyder udelukkende forløb, der strækker sig over 6 måneder. Samtidig har jeg altid fokus på det mål vi sætter, så processen bliver konkret og målrettet og koblet til praksis. 

 

Da vi ikke kan udvikle noget udfra antagelser og vi ikke kan se, det vi ikke kan se, inddrager jeg altid alle på en eller anden måde – også børnene.