Læringsforløb

Læringsforløb

Jeg tilbyder forskellige læringsforløb udfra en neuroaffektiv forståelse og kobler det til forskellige pædagogiske kontekster.  Læringsforløb indeholder såvel oplæg som gruppedialog, gruppeprocesser omkring egen relationskompetence samt lege, der understøtter teorien. I kan læse mere om rammen for et forløb her.

Alle mine oplæg kan laves til læringsforløb med tid til fordybelse i såvel teori, praksis og kobling til jeres konkrete hverdag. Herudover laver jeg læringforløb indenfor 3 faste temaer:

Medarbejdere:

Børnene og den daglige praksis

  • “Neuroaffektiv pædagogik, hvorfor, hvad og hvordan” med fokus på praksis ift. børnene og hvordan vi selv kommer i spil som pædagoger med vores nervesystem og realtionskompetence

Personalesamarbejde og kultur i institutionen

  • “Neuroaffektiv personalekultur og samarbejde” med fokus på hvordan vi som personale ser, møder og støtter hinanden udfra en relationel og mentaliserende forståelse, så vi styrker samarbejdet og får skabt en kultur, der understøtter det vi gerne vil lære børnene. De gør om vi gør.

Ledere

  • “Neuroaffektiv ledelse og insitutionsudvikling” med fokus på hvordan en kultur  mellem hjerne og hjerte skabes ovenfra med fokus på retning, vision/værdisæt, kultur og eget selvkendskab i forvaltningen af lederskabet.