Jeg tilbyder


Jeg tilbyder

Herunder finder I eksempler på de forskellige oplæg og forløb, som jeg tilbyder. Ved at klikke på det, som I søger, finder I mere uddybende eksempler på de forskellige typer.

Tilbuddene er relevante for fagpersoner og ledere indenfor det pædagogiske felt. Hvis du er forælder eller er interesseret i, hvad jeg tilbyder til familier privat eller som foranstaltning, kan du læse mere her eller besøge min hjemmeside for familier.

 

Oplæg:

  • ”Neuroaffektiv pædagogik – en vej til inkluderende pædagogisk praksis”
  • “Hvordan kan neuroaffektiv pædagogik kobles til netop jeres pædagogiske praksis?”  
  • “Neuroaffektiv pædagogik koblet til arbejdet med læreplaner og børns sociale og følelsesmæssige udvikling” 

 

Læringsforløb

Jeg tilbyder  forskellige læringsforløb udfra en neuroaffektiv forståelse og kobler det til forskellige pædagogiske kontekster. Jeg faciliterer derfor både forløb for daginstitutionspersonale,  vejlednings-, ressource- og støttepædagoger, samt pædagoger der arbejder med uledsagede flygtninge og flygtningefamilier

 

Praksisforløb

Jeg tilbyder praksisforløb med børn og voksne ud fra en neuroaffektiv forståelse. I disse forløb fordyber vi os i hvordan vi som pædagoger kan arbejde med modning af nervesystemet og børnenes sociale og følelsesmæssige udvikling. I forløbene indgår såvel oplæg som grupperefleksion, videoanalyse af praksis, samt lege for børn og voksne med udgangspunkt i den treenige hjerne.

 

Teambuilding

I mine forløb for personalet arbejder vi med personalegruppen ud fra en neuroaffektiv forståelse. Gennem lege, sange og danse arbejder vi med glæde, begejstring, samhørighed og tydelig ledelse. Erfaringerne kobles til den neuroaffektive       forståelse, vores roller som voksne i børnegruppeledelse og betydningen af den enkeltes kendskab til egne reaktioner og derved relationskompetencen

Vejledning:

Jeg vejleder og giver sparring til pædagogisk personale udfra en neuroaffektiv forståelse og med udgangspunkt i en inkluderende tilgang. Jeg har fokus på at understøtte refleksion, analyse, planlægning og evaluering af konkret pædagogisk praksis og at støtte den enkelte medarbejders evne til selvrefleksion omkring praksis