Jeg tilbyder


LenaBerit tilbyder

Herunder finder I eksempler på de forskellige oplæg og forløb, som jeg tilbyder. Ved at klikke på det, som I søger, finder I mere uddybende eksempler på de forskellige typer og hvad indholdet kan være. Hvis I ønsker at læse mere om hvem der står bag LenaBerit, finder I det her.

Jeg går meget op I at mine ydelser matcher jeres behov som kunde, så hvis ikke du finder det du ønsker, er det fordi du skal bruge et særligt tilrettelagt forløb udfra jeres praksis. Det kan du læse mere om her.

LenaBerits produkter er relevante for fagpersoner og ledere indenfor det pædagogiske felt. Hvis du er forælder eller er interesseret i, hvad jeg tilbyder til enkeltpersoner og familier, kan du læse mere her eller besøge min hjemmeside for private og familier. Du kan kontakte mig ved at ringe og høre nærmere eller skrive til mig her.

Oplæg

Jeg tilbyder oplæg udfra forskellige temaer og ud fra jeres ønsker. Alle udfra min begejstring for nysgerrighed, ikke-ekskluderende læringsmiljøer og en relationel forståelse af pædagogiske udfordringer. Mine oplæg har fokus på at inspirere til øget optagethed af den relationelle kvalitet i pædagogikken samt invitere til at I som fagpersonale vender blikket indad og får øget indsigt i egne reaktioner i samspil med såvel børn som kolleger. Eksempler på temaer kunne være

Udover de nævnte oplæg/foredrag, tilrettelægger jeg særlige oplæg og forløb ud fra jeres konkrete ønsker og behov. I kan kontakte mig for en uforpligtende snak her.  I kan læse mere om hvilke teoretiske kilder jeg er inspireret af her.

Læringsforløb

Jeg tilbyder forskellige læringsforløb udfra en neuroaffektiv forståelse og kobler det til forskellige pædagogiske kontekster.  Læringsforløb indeholder såvel oplæg som gruppedialog, gruppeprocesser omkring egen relationskompetence samt lege, der understøtter teorien. Alle mine oplæg kan laves til læringsforløb med tid til fordybelse i såvel teori, praksis og kobling til jeres konkrete hverdag. Herudover laver jeg læringforløb indenfor 3 faste temaer:

Medarbejdere:

Børnene og den daglige praksis

  • “Neuroaffektiv pædagogik, hvorfor, hvad og hvordan” med fokus på vores pædagogiske praksis  med børnene og hvordan vi selv kommer i spil som pædagoger med vores nervesystem og relationskompetence

Personalesamarbejde og kultur i institutionen

  • “Neuroaffektiv personalekultur og samarbejde” med fokus på hvordan vi som personale ser, møder og støtter hinanden udfra en relationel og mentaliserende forståelse, så vi styrker samarbejdet og får skabt en kultur, der understøtter det vi gerne vil lære børnene. De gør som vi gør.

Ledere

  • “Neuroaffektiv ledelse og institutionsudvikling” med fokus på hvordan en kultur  mellem hjerne og hjerte skabes ovenfra med fokus på retning, vision/værdisæt, kultur og eget selvkendskab i forvaltningen af lederskabet.

Praksisforløb

Jeg tilbyder praksisforløb med børn og voksne ud fra en neuroaffektiv forståelse. I disse forløb fordyber vi os i hvordan vi som pædagoger kan arbejde med modning af nervesystemet og børnenes sociale og følelsesmæssige udvikling. I forløbene indgår såvel oplæg som grupperefleksion, videoanalyse af praksis, samt lege for børn og voksne med udgangspunkt i den treenige hjerne.

Personaleudvikling

I mine forløb for personalet arbejder vi med personalegruppen ud fra en neuroaffektiv forståelse. Gennem lege, sange og danse arbejder vi med glæde, begejstring, samhørighed og tydelig ledelse. Erfaringerne kobles til den neuroaffektive forståelse, vores roller som voksne i børnegruppeledelse og betydningen af den enkeltes kendskab til egne reaktioner og derved relationskompetencen.

 

Supervision

Jeg superviserer pædagogisk personale enkeltvis eller i gruppe. Jeg har fokus på at støtte medarbejderens selvindsigt, refleksion over egen praksis samt handlekompetence