Inklusion og ikke-ekskluderende læringsmiljøer

Inklusion og ikke-ekskluderende læringsmiljøer

Gennem min tid som støttepædagog, blev der jf. Salamanca-erklæringen et øget fokus på inklusion og det uhensigtsmæssige i, at nogle børn blev ekskluderet og stigmatiseret som følge af den pædagogiske praksis. Siden har jeg været optaget af at finde en pædagogisk vej, som både medtænker konteksten og de enkelte aktørers betydning for fællesskabet, men samtidig vægter individets samspilserfaringer og opvækstmiljø.

Det oplever jeg, at en neuroaffektiv forståelse inspireret af Daniel Stern, Susan Hart og John Bowlby kan bidrage til, når den kobles til en almen pædagogisk kontekst.  Ved at sætte denne forståelse i relation til inklusion, børnenes nærmeste udviklingszone og den voksnes rolle i fællesskaberne, får vi rammen for en pædagogisk praksis, der kan skabe ikke-ekskluderende læringsmiljøer. Derfor henter jeg blandt andet inspiration fra denne tilgang i mine oplæg, foredrag og procesforløb rundt i forskellige pædagogiske kontekster.

Læs mere om hvad jeg er inspireret af her.

 

Inklusion gennem neuroaffektiv pædagogik

I min forståelse handler inklusion om, at de voksne skal finde en vej til at skabe modnende samspil med og for de børn, som udgør børnegruppen. Dette er netop essensen i den neuroaffektive teoriforståelse. Modnende samspil matcher barnets nærmeste udviklingszone, således at der dannes nye samspilserfaringer. Dette er særligt centralt for børn, der ikke har oplevet dette tidligere i deres liv. Gennem disse samspil skabes nye forbindelser og dermed forandring i det enkelte barns hjerne, i kraft af hjernens plasticitet.

 

Ikke-ekskluderende læringsmiljøer

Set i en neuroaffektiv kontekst, bygger ikke-ekskluderende læringsmiljøer på et systematisk arbejde med at matche børnegruppens behov.

Gennem at tilbyde differentierede fællesskaber udfra

  • gruppestørrelse
  • graden af mulighed for kontakt til og derved regulering fra voksne
  • aktivitetstilbud ud fra viden om den treenige hjerne og børnegruppens emotionelle alder

I kan læse mere om de oplæg jeg tilbyder om blandt andet inklusion her.