Forældre på alle strenge


Forældre på alle strenge

I samarbejde med Pædagogisk Vikarbureau faciliterer jeg gruppeforløb for forældre udfra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk tilgang. Gruppeforløbet tager udgangspunkt i forældretræningsprogrammet “Forældre på alle strenge”, og styrker forældrenes evne til at indgå i udviklingsstøttende samspil med deres børn.

foraeldre-paa-alle-strenge-420x502px

Materialet som forløbet tager udgangspunkt i, er udviklet af psykolog Susan Hart, psykoterapeut Marianne Bentzen og familieterapeut Dorte Bærentzen. Det bygger på over 50 års forskning i sammenhængen mellem forælder-barn-samspil, hjernens udvikling, personlighedens udvikling samt socialsering.

 

Indhold

Gruppeforløbet tager udgangspunkt i forældretræningsprogrammet “Forældre på alle strenge”, hvor barnets sociale og følelsesmæssige behov samt udvikling formidles via videoklip, dialog og øvelser. Der er fokus på øvelser der støtter såvel kropssansninger, følelsesmæssig afstemning og refleksion afhængigt af gruppens behov. Udfra en neuroaffektiv forståelse og forældrenes fortællinger fra hverdagen, gives konkrete eksempler på, hvordan forældre bedst støtter barnets udvikling. Deltagerne vælger herefter deres eget arbejdspunkt, som de arbejder med gennem øvelser og hjemmearbejde imellem de enkelte mødegange i gruppen.

Programmet er udviklingsbaseret, hvilket betyder at det er individuelt, hvor mange mødegange en gruppe vil have brug for. Fokus er på at skabe udvikling hos hver enkelt deltager fremfor at nå et bestemt slutresultat.

 

Deltagelse

Forløbet kan bestilles til en gruppe på 6-8 forældre, hvor I råder over alle pladser eller I kan som forvaltning bestille plads til en familie i et forløb med andre familier.

Der kan ligeledes tilrettelægges et individuelt forløb til familier, som ikke vil profitere af at indgå i en gruppe og som vurderes at have behov for et mere intensivt forløb med direkte samspilsstøtte i forhold til børnene.

Opstart i forsommer 2018.

I kan kontakte mig her for mere info eller ringe direkte på 40529425 og lægge en besked.