CV – Uddannelse, efteruddannelse og kurser


Uddannelse og efteruddannelse

Sommer 2019:       Afsluttet 1- årigt uddannelsesforløb omkring hesteassisteret terapi- og læring

Marts 2018:          Eksamineret familie- og psykoterapeut fra The Kempler institute of Scandinavia

April 2017:            Bestået 3. år “Familieterapi, rådgivning og behandling” på Kempler Instituttets 4. årige uddannelse til familie- og psykoterapeut

Forår 2017:           DDP (Dyadic Developmental Pschycotherapy) Trin 1 (koblet til Theraplay), Dafna Lender

Efterår 2016:        Theraplay Trin 2, Theraplayinstituttet i Chicago (afholdt i DK)

Marts 2016:          Bestået 2. år “Gruppedynamiske processer” på Kempler Instituttets 4 årige uddannelse til familie- og psykoterapeut

Nov. 2016:            Gruppeleder “Forældre på alle strenge” Oplæringsforløb med supervision (docenten.dk)

Forår 2016:           Gruppeleder “NUSSA”  Oplæringsforløb som træner (docenten.dk)

Marts 2015:           Bestået 1. år “Relationskompetence” på Kempler Instituttets 4 årige uddannelse til familie- og psykoterapeut

Dec. 2014:             Del. 2 “Neuroaffektiv psykoterapi – Anden vækstbølge” Susan Hart og Marianne Bentzen

Maj 2014:              Theraplay Trin 1, Theraplayinstituttet i Chicago (afholdt i DK)

Feb.-maj 2014:      Diplommodul ”Neuropsykologi og neuropædagogik”, UCC

2009-2014:            PD i Psykologi, UCC

                                  Moduler:
   Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis, (systemisk og narrativ tilgang)
   Pædagogik ift. udsatte grupper (hedder i dag Social inklusion)
                                  Pædagogisk psykologisk rådgivning og intervention
                                  Udviklingspsykologi
  Afgangsprojekt psykologi

2013:                     1. årig efteruddannelse ”Neuroaffektiv psykoterapi – intervention til nærmeste udviklingszone” Susan Hart og Marianne Bentzen

sep-dec. 2013:       Diplommodul i ”Konsulentarbejdets metoder” (systemisk og narrativ tilgang)

2001:                     “Professionella samtal inom skola, vård och omsorg”, Umeå Universitet

1998-2001:            Pædagog fra Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium

Kurser

2018:             PS-foreningens kursus for professionelle § 54 støttepersoner

2015:                    2 dages konference om “Nye retninger i familieterapi” (docenten.dk)

2014:                    “Sunshine Circles” v. Cand.Pæd.Psych Marie Olsen-Kludt og Cand.Psych Susan Hart (docenten.dk)
2014:                    “Pinochio, inklusion og børnegrupper” v. Susan Har og Eldbjørd Wedaa (Docenten.dk)
2014:                    Functional Brain Map v. Jesper Birck (Seminarer.dk)
2013:                    Theraplay-Børne-og familieterapi med basis i neuroaffektiv udviklingspsykologi v. Dorianne Barslev og Susanne Lundberg (Docenten.dk)
2013:                    Theraplay – nye og effektive veje til inklusion v. Charlotte Hagmund-Petersen og Marie Olsen-Kludt (Seminarer.dk)
2013:                    Barnets lærende hjerne v. (Seminarer.dk)
2013:                    Om omsorgssvigtede og traumatiserede børn v. Bruce Perry (Seminarer.dk)
2013:                    Systemanalyse og Pædagogik” v. Freddy Sahl
2011:                    Når børn og unge har brug for hjælp – samarbejde der nytter v. Bente Adolpsen og Bent Hougaard (HTK 3 dage)
2010:                     Fokus på tidlig indsats for gravide og familier med børn 0-3 år – Forebyggende, tværfaglig og tværsektoriel indsats” v. Kari Kíllen, Katrin Bernstad og Susan Hart (3 dage)